Disciplinární proces na Discord serveru

Tady najdete pravidla, kterými se O5 řídí při udělování trestů. Pokud si myslíte, že je proti vám některý člen O5 příliš krutý, nebojte se označit kohokoliv jiného @jméno. Prosíme, nevztekejte se, protože tím si pouze vykoledujete trest. Jakékoliv disciplinární záležitosti primárně řeší Moderátoři označeni příslušnou rolí.


Klasifikace přestupků

360px-Field_Armor_Probably_of_Sir_John_Scudamore_%281541_or_1542%E2%80%931623%29_MET_sfeah11-128-1iATs1.jpeg

Bota, která je používaná na vykopnutí lidí ze serveru.

Tresty se dělí do základních tříd. To znamená, že se Zaměstnanci rozhodují do jaké Třídy přestupek spadá a dle závažnosti přestupku se rozhodnou na trestu.

Dodatek

Třídy přestupků

 • Třída A: Shitposting1; drzost vůči Zaměstnancům; menší vztekání se; Trochu čůrák, ale dá se to přežít
 • Třída B: Hádání se se Zaměstnanci; vztekání se; čůrák
 • Třída C: Odmítání poslechnout Zaměstnance; úmyslná útočení; lehké obtěžování; nehorázný čůrák
 • Třída D: Úmyslné nadávání na uživatele; opakované posílání ofenzivního obsahu po příkazu přestat od Zaměstnance; prostě hajzl vůči všem; trolování; značné obtěžování; Už snad nejde být větší čůrák
 • Třída E: Posílání nelegálního obsahu, který nespadá pod Třídu F; raiding; masivní trolování; jste pedofil/usvědčený ze znásilnění/nebezpečný pro kohokoliv "pod zákonem" z jakéhokoliv jiného důvodu
 • Třída F: Posílání nelegálního obsahu, který vyžaduje pozornost státních orgánů, např. dětská pornografie, nabízení drog, odkazy na černý trh apod. Pod tuto Třídu spadá také úmyslné spáchání trestného činu.

Uživatel, který se dopustí přestupku Třídy E nebo F je okamžitě mutnutý dokud nebude rozhodnuto o trestu. Majitel serveru Utylike#9797 může o přestupku Třídy E a F rozhodnout bez schvalování ostatními Zaměstnanci. Zaměstnanci mohou uživatele zabanovat před padnutím verdiktu. Toto vyžaduje úspěšné hlasování v minimálním poměru 2:1 a může tím být i vetováno rozhodnutí majitele. Pokud neodpoví dostatek zaměstnanců do 15 minut pro dosažení minimálního poměru, bude rozhodnuto podle většiny, i kdyby to byl pouze jeden hlas.

Obcházení trestu jakýmkoliv způsobem (alt. účty, žadonění o zrušení/zmírnění trestu, atp..) může vyústit v další disciplinární opatření (většinou ban).

Eskalační plán

Úrovně 1 2 3 4 5
Třída A Varování2 až Mute 30 min Mute 30 min až 24 hodin Mute 24 h+ Kick Ban
Třída B Varování až Mute 30 min Mute 24 h+ Kick Ban
Třída C Varování až Mute 30 min Kick Ban
Třída D Varování až Mute 30 min Ban Perma ban
Třída E Perma ban bez možnosti se odvolat
Třída F Perma ban bez možnosti se odvolat, nahlášení příslušným státním orgánům

Bany se postupně prodlužují po každém udělení banu. Následuje eskalační plán, který se nezvyšuje úrovní, ale počtem banů u daného uživatele:

 • 24 hodin
 • 1 týden
 • 1 měsíc
 • 3 měsíce
 • 6 měsíců
 • Permanentní - každých 6 měsíců má možnost se odvolat

Zaměstnanci si vyhrazují právo přeskakovat části tohoto eskalačního plánu a na místo 24 hodinového banu přejít přímo na měsíční apod.

Záznamy a protokoly

Úrovně jsou zaznamenané zde, tato stránka je veřejná, ale osobní informace většinově vynecháváme. Zde najdete i svou úroveň.

Ostatní disciplinární opatření

scp-logo-stop-200.png

Jakmile vidíte tohle, pro vaše dobro přestaňte.

Požadavky se nepočítají do eskalací, ale každý Zaměstnanec je může udělit bez potřeby se dotazovat ostatních. Požadavek je oficiální rozkaz od Zaměstnance mířený na jednoho nebo více uživatelů, aby přestali s určitým chováním.

Příkaz zastavit: Každý Zaměstnanec má právo okamžitě zastavit diskusi, pokud má pocit, že by se mohla vymknout z kontroly. Přispívání do diskuse po jejím zastavení Zaměstnancem má za následek disciplinární tresty. Prosím, nahlaste odeslání příkazu zastavit kýmkoliv, kdo není Zaměstnanec.

Jste pod minimální věkovou hranicí (15) toto vyústí v ban do vašich 15. narozenin, pokud je datum vašeho narození uvěřitelné. Pokud ne, jsou roky odpočítané od aktuálního data. Toto neovlivňuje vaši úroveň.

Co je a co není přestupek

Co je přestupek: Všechno, co je otravné, obtěžuje kohokoliv nebo nelegální. Jednoduše, cokoliv, co porušuje pravidlo 1 (Nebuď kretén) je přestupek. Nejčastěji to je shitposting. Žádání si o role se počítá jako porušení pravidla 1.

Samozřejmě je i přestupek např. nelegální aktivita, posílání dětské pornografie atd., posílání malwaru a linků na stránky, kde se nachází apod. Pozvání bota na server bez povolení Zaměstnancem, posílání reklamy bez povolení Zaměstnance.

To, že jste kretén na Wikidotu nebo v PM na Discordu a obtěžování někoho na sociálních mediích nebo v skutečném světě, může vyústit v disciplinární tresty.

Jakékoliv porušování našich pravidel na jiných větvích je přestupek včetně porušovaní pravidel cizích větví.

Co není přestupek:

 • To, že nejste členem jakékoliv větve (Měli byste použít tag větve, kterou nejčastěji navštěvujete)
 • To, že nepoužíváte váš Wikidot nick jako nick na Discordu (I přesto že nám to pomáhá)
 • To, že si myslíte že Nadace je reálná. Chápeme, všichni jsme nejdřív byli zmatení, když jsme se poprvé s Nadací setkali (ale to, že si budete hrát na nepřesvědčitelného, je přestupek).
 • To, že máte názor, se kterým většina nesouhlasí. (Pokud ho ale budete bránit jako maniak, je přestupek)
 • To, že jste nechtěně ofenzivní. Chápeme to. Každý někdy udělá přešlap, stačí se omluvit a vysvětlit to.

Odvolání

Pokud máte pocit, že jste byli neoprávněně, nebo nepřiměřeně potrestáni, máte možnost se každých 6 měsíců od udělení trestu odvolat (kromě trestů Třídy E a F). Zaměstnanci nemusí vaší žádosti vyhovět. Vaše odvolání můžete podat zde.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License